ALCOHOL I CONDUCCIÓ

Portafoli / Publicitat i Comunicació

Fullet ALCOHOL I CONDUCCIÓ per a la campanya de prevenció del consum d’acohol i conducció, amb l’objectiu de desmitificar les falses creences dels remeis inhibidors de l’excès d’alcohol abans de prendre el volant.