CATALUNYA I LES FAS: 10 ANYS!

Portafoli / Editorial

Disseny i subministrament de memòries “Catalunya i les FAS: 10 Anys!“, en dues versions: amb maletí de fusta per a entrega personal i amb envolcall de cartró ondulat per enviar per correu ordinari. Premi “LAUS Selecció” 1993, del Club de Directors d’Art de l’ADG/FAD.