CERIMA CHERRIES

Portafoli / Packaging

Packaging de Cerima Cherries per a cireres d’exportació. Envàs tipus francès amb tapa, imprès amb masterflex. El disseny es basa en la predominança poc freqüent del blanc de fons, el folrat de tota la superfície visible per un mosaic de siluetes de cireres dobles com al logomarca i unes disposicions naturals de cireres en color pels racons i laterals, tant de la caixa com de la tapa.