COA EXPRESS
Necessita un servei d’urgència?

Portafoli / Publicitat i Comunicació

Personalització i implantación corporativa de Coa Trucks & Trailers a un vehicle de servei d’urgència, auxili i assistència en carretera, sota el lema “Necessita un servei d’urgència?“. Plantejat com un diàleg del conductor i mecànic especialista amb l’espectador, amb el típic “bocata” d’historieta, en diferents idiomes de l’Europa comunitària i de l’Est, emprant colors vius i pictogrames representatius dels principals serveis que el tècnic pot reparar a qualsevol vehicle industrial, estigui on estigui.