ECOGRUP / Estand

Portafoli / Identitat Visual

Disseny de l’estand firal d’ECOGRUP per a “Firatast / 2006” i la identitat visual dels expositors Roll Up’s de lona mòbil.