EL REBOST ECOLÒGIC 3

Portafoli / Corporatiu / Publicitat

Identitat visual corporativa senzilla d’El Rebost Ecològic 3 amb implantació a la façana, bosses comercials, etiquetatge de prestatge, fulleteria i altres suports.