ESMATGES Periodòncia

Portafoli / Corporatiu / Web / Xarxes Socials

Identitat visual corporativa d’ESMATGES Periodòncia, clínica especialitzada en periodòncia. Predominança del blanc i grisos, i senzillesa. Implantació completa a la papereria, retolació interior i exterior, protectors de pantalla d’equips informàtics, web, mail màrqueting, xarxes socials i altres suports.