GUIA RÀPIDA
Programa d’ajuda al fumador

Portafoli / Editorial

El fullet GUIA RÀPIDA / Programa d’ajuda al fumador s’ha dissenyat per ser útil als professionals del tractament del tabaquisme. De format díptic de doble obertura i de tamany fàcil de guardar a la butxaca de la bata del professional, permet una consulta ràpida, tant sobre les preguntes tipus de la detecció del grau de la patologia, la identificació de l’estat del pacient, els consells mínims que s’han de donar a la consulta, els instruments de mesura del grau de patologia i algunes propostes de tractament farmacològic. Cada apartat delimitat en cada una de les facetes del fullet i diferenciats per colors diferents.