HESOFT GROUP
Control i Gestió de Pacients
fumadors mitjançant
missatges SMS

Portafoli / Editorial

Catàleg dissenyat per explicar als professionals de la salut relacionats amb el tractament del tabaquisme, els avantatges del primer programa de Control i Gestió de Pacients Fumadors mitjançant missatges SMS, el “CP-F de Hesoft Group“. És tracta d’un díptic de doble obertura central, en el que predominen els colors corporatius de la marca, experiències viscudes del dia a dia pels mateixos professionals en forma de relats curts i una breu descripció del funcionament informàtic de l’aplicatiu.

Podeu descarregar aquí el catàleg PDF.