ILTRALIA Logística

Portafoli / Corporatiu

Identitat visual corporativa completa d’ILTRALIA Logística, empresa de transports de mercaderies, nacional i internacional. Predominança dels colors corporatius, blau i verd, i el tigre estilitzat com a símbol de força. Implantació completa a la papereria, retolació exterior i interior de les oficines, flota de més de 50 vehicles,  i altres suports.