JOVENTUT I DROGUES
Campanya de prevenció
amb el consum de drogues
de síntesi

Portafoli / Publicitat i Comunicació

Cartell anunciador de la campanya de prevenció amb el consum de drogues de síntesi entre la joventut, sota el lema”Amb els ulls tancats… escull-ne una!”