MARIANO LOBATERAS
Jornada de memorial
Contenció i Salut

Portafoli / Publicitat i Comunicació

Cartell anunciador i diploma per a la “Jornada Memorial – Mariano Lobateras – Contenció i Salut“.