PACKAGING I FRUITA FRESCA
Envasos de cartró i fusta

Portafoli / Packaging

Breu selecció d’envasos de cartró i fusta personalitzats per a diferentes clients, inclosos envasos estàndarts sense marca.

Més informació d’interès en l’escrit Packaging i fruita fresca del BLOG.