REPERTÓRI MUSICAU ARANÉS

Portafoli / Editorial

Disseny i paginació del llibre “Repertóri Musicau Aranés” amb il·lustracions de Montserrat Cuixart Tornos, partitures i lletres de danses, cançons, nadales i imnes aranesos.