SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA / Creu Roja

Portafoli / Identidad Visual i Branding

Fullet i carpeta personalitzada per al Servei de Teleassistència Domiciliària de la Creu Roja.