BARQUETA NUFRI / Per a pomes Fuji del país

Barqueta per a pomes Fuji de NUFRI, empresa líder en producció, importació, comercialització, conservació i transformació de fruita fresca. D’un quilogram de pes aproximadament i per a quatre peces de producció pròpia. De cartró, alvèols de plàstic transparent i retractilat amb film plàstic corporatiu seguint la imatge exterior del packaging de la seva línia d’envasos…