Gerard Pifarré

Pere treballa amb molta diligència, amb creativitat i amb molta precisió. És fàcil treballar amb ell i busca sempre els millors resultats i els més creatius.

Gerard Pifarré

2016-09-13T17:33:05+00:00

Gerard Pifarré