ARILFRUT

Portafoli / Packaging

Línia d’envasos d’Arilfrut per a fruita dolça, models estàndards, tipus francès i maletí obsequi amb fruita selecta.