MÚSICA PONS ROSELLÓ
Escola de Música

Portafoli / Corporatiu / Web / Xarxes Socials

Identitat visual corporativa completa de Música Pons Roselló, Escola de Música a Lleida, que ha donat entrada a una nova etapa de l’escola. Un conjunt coordinat de signes visuals més moderns i llegibles, fent ressaltar la clau de sol i l’oval del logomarca anterior, amb colors vius com el vermell i el negre per donar-li més força i empenta. La Web es va planteja sota la plataform 1&1.