NUFRI

Portafoli / Packaging

Sèrie d’envasos de NUFRI per a fruita dolça, models estàndards i bushell.

Barqueta per a pomes Fuji de NUFRI, empresa líder en producció, importació, comercialització, conservació i transformació de fruita fresca. D’un quilogram de pes aproximadament i per a quatre peces de producció pròpia. De cartró, alvèols de plàstic transparent i retractilat amb film plàstic corporatiu seguint l’imatge exterior del packaging de la seva línia d’envasos per a fruita fresca dissenyada per Schell / Disseny Integral. A l’interior, cistell de vímet tot recordant els sabors tradicionals, tal i com descriu la llegenda a la part inferior del pack: “Els nostres experts fruticultors, en els seus camps certificats, al llarg d’un any de cures i atencions, aconsegueixen que les nostres pomes Fuji adquireixin poc a poc, el sol, la rosada i la particular naturalesa del nostre país, rebent tots els elements necessaris per a la seva collita al punt òptim de maduració i sabor, el que ens permet diferenciar-les de les de qualsevol altra origen.”