Imatge corporativa de ContaGrup / Assessoria Empresarial.

Implantació a la retolació de la façana de les oficines i papereria.