Material de campanya de comunicació de la Convenció Rotaria Barcelona Spain 2002.

Cartell, display de sobretaula, trofeus, diplomes, identificacions de solapa i fullets,