Fullet corporatiu d’El Rebost Ecològic 2 per a promocions de productes ecològics i tractaments alternatius..