Disseny, edició i producció d’un vídeo animat per a explicar de forma senzilla, el funccionament del SIE (Sistema d’Intercanvi d’Energia) d’ESMILUZ ENERGIA.

Un sistema únic, innovador i patentat per a guardar excedents d’energia generats i no consumits per una instalació fotovoltaica d’autoconsum.

Més información en SIE.

Veure web en www.esmiluzenergia.com