Imatge corporativa completa d’Iltralia Logística, agència de transport nacional i internacional, amb implantació a les instal·lacions, senyalètica interior i a la flota de vehicles industrials.