Imatge corporativa de NewsTabac / Tu canal si quieres dejar de fumar i implantació, disseny i programació de pàgina web sota plataforma WordPress com a canal pels que vulguin deixar de fumar. Personalització, Copywriter de continguts.

Community Manager, personalització i posada en marxa de Xarxes Socials: Facebook, Twitter, YouTube i Instagram.

www.newstabac.com