Packaging protector fabricat manualment com a receptacle pels llibres “Projecte de prevenció en relació al consum de drogues a les FAS” en versió castellana i catalana per a ser entregat al Rei Juan Carles I.

Exemplar únic.