Imatge corporativa de SIC24, empresa de seguretat i control les 24 hores al dia, central receptora d’alarmes i protecció contra incendis.

Predominança dels colors corporatius i senzillesa.

Implantació completa a la papereria, retolació, vehicles, sirenes, plaquetes, extintors i altres suports.