Material divers per a la seva entrega als receptors del servei de Teleassistència Domiciliària de la Creu Roja de Lleida.

Carpeta corporativa i fullet explicatiu del servei.