Logo marca per a la comunicació i promoció de la vila de Torres de Segre amb el claim “Torres de Segre Ara!”

Implantació en adhesius i samarretes.