Packaging i fruita fresca

El terme packaging és un anglicisme, com molts dins del món del disseny, per...