Pere treballa amb molta diligència, amb creativitat i amb molta precisió. És fàcil treballar amb ell i busca sempre els millors resultats i els més creatius.