Molts inventors de noms, és a dir, especialistes en la creació i recerca de noms per a les marques que practiquen la tècnica del Naming “paraula anglesa que traduïda vol dir anomenant” o Naiming, paraula inventada i que m’agrada més a mi, afirmen que tenir una marca poderosa és un element fonamental per al seu èxit en els mercats actuals, cada vegada més difícils, complicats i competitius. Però també remarquen a continuació que una gran marca no serveix de res si no està sostinguda per un gran producte o servei.

Crear el nom correcte per a un nou producte, servei o empresa, el que denominen identitat verbal d’una marca, no només ha d’aconseguir que sigui lingüísticament apropiat, diferenciant-se de la seva competència, sinó també ha d’estar legalment disponible per a ser registrat, cosa cada vegada més difícil actualment. Tampoc hem d’oblidar la disponibilitat del nom que estem creant amb el domini a internet, ja que la localització per als principals buscadors ha de ser fàcil i intuïtiva. No descuidem, abans que ho faci un altre per nosaltres i ens costi després molt car, el registre de les diferents extensions necessàries en funció del futur àmbit del producte, servei o empresa, és a dir, local, nacional o internacional.

A l’hora d’escollir un nom per una marca, se sol recomanar; que sigui breu i curt per a ser fàcilment retingut a la memòria; que sigui eufònic, és a dir, que requereixi poc temps a pronunciar-lo; que sigui fàcilment pronunciable; que sigui pregnant, característica que permeti memoritzar-lo en la ment de les persones; que sigui suggestiu, ja que a més a més d’obvi amb relació al producte o servei, ha de suggerir quelcom relacionat a la qüestió psicològica i emotiva de l’èsser humà; que sigui creatiu, ja que li donarà al nom una personalitat pròpia; i que sigui legal, assegurant-nos de què no existeixi ja.

Donar nom a les coses no és una tasca fàcil, encara que moltes vegades, quan veus el resultat final, t’adones que de la simplicitat sorgeix la definició més encertada. Després, és clar, una vegada tenim el nom de la marca, cal dur a terme la creació gràfica d’aquesta que és una altra i important qüestió.

 

Aquí us exposo alguns dels nostres exemples més significatius dels que podreu veure a Projectes de la nostra web-

OpenNatur

Nom d’una empresa de solucions agrobiològiques, que ofereix productes i serveis per a la lluita contra les plagues dels cultius mitjançant tècniques agrobiològiques, no tòxiques i agressives amb la naturalesa, és a dir, obertes a la natura. El logo marca vol remarcar la diferenciació dels dos vocables que el conformen i s’engloba de tres elements simbòlics: la fulla, l’aigua i la terra. Marca i domini d’internet registrats. https://www.opennatur.com/

Okya

Nom d’un fabricant i majorista de mobles de cuines de disseny. El nom s’ha composat amb quatre lletres mitjançant l’associació de consonants poc freqüents com la K i la Y i vocals fortes com la O i la A per formar una paraula bisil·làbica de sonoritat forta, amb personalitat. El logo marca s’ha compost amb tipografia Times que li dona l’estil que marca tendència que caracteritza el producte que comercialitzat l’empresa i el punt final li atorga la força al conjunt com una conclusió. Marca i domini d’internet registrats.

AvantAgro
Nom d’una empresa de desenvolupament de trampes i assajos oficials en el control biològic de les plagues. El nom compost de dos vocables pretén suggerir que és una empresa en la posició més avançada i innovadora en el control natural de les plagues agrícoles. El logo marca és bicolor per diferenciar els dos vocables, la tipografia cursiva simbolitza una constant investigació de nous productes i tractaments, i les dues inicials “A” sense el pal horitzontal estan en consonància amb l’excel·lència de l’avantguarda de l’empresa i l’equilibri dels seus productes amb la naturalesa. Marca i domini d’internet

CecaFrut
Marca d’una trampa per a la captura de la mosca de la fruita, anomenada científicament, Ceratitis capitata, nom de la que agafem les primeres síl·labes ajuntant-les amb l’abreviatura “frut” de fruita. La tipografia del logo marca de color verd vol representar el recorregut de les galeries que deixen les larves de la mosca de la fruita als fruits. Marca registrada. https://www.opennatur.com/

Norabit i Nopicot

Dues d’una sèrie de diferents marques de productes repel·lents naturals, encara que no nocius ni letals, contra animals perniciosos per als cultius agrícoles. En aquest cas, contra rosegadors i aus. Els noms s’han conjugat amb dues paraules molt representatives de l’objectiu perseguit pels productes: el no en primer terme, que simbolitza la repulsió i el nom a continuació de l’animal a repel·lir, en alguns casos en anglès, castellà o abreviatures, paraules totes molt conegudes per la majoria. Logo marques composates amb tipografia Myriad cursiva de color vermell, simbolitzant el prohibit; el NO en majúscula per donar-li més importància sobre la resta de la paraula i constituït una icona que està sempre vigilant per repel·lir l’animal en qüestió, tot en minúscules. Marques registrades.Pere Schell
Dissenyador i Comunicador en Schell / Disseny Integral i LleidaCreativity