MOMA / Editorial

Portafoli / Corporatiu / Editorial

Identitat visual corporativa completa de MOMA Editorial, editorial de revistes per anunciants per a la venda de maquinària agricola (MOMA Agri), productes farmacèutics del sector agropequari (MOMA Farm) i miniatures a escala de joguets agrícoles, industrials i maquinària (MOMA Mini). Implantació completa a la papereria, retolació, plaquetes, revistes, web inicial, manual d’identitat visual corporativa i altres suports.