SIC24 / Seguretat i Control 24

Imatge corporativa de SIC24, empresa de seguretat i control les 24 hores al dia, central receptora d’alarmes i protecció contra incendis. Predominança dels colors corporatius i senzillesa. Implantació completa a la papereria, retolació, vehicles, sirenes, plaquetes, extintors i altres suports.