Barqueta per a pomes Fuji de NUFRI, empresa líder en producció, importació, comercialització, conservació i transformació de fruita fresca.

D’un quilogram de pes aproximadament i per a quatre peces de producció pròpia.

De cartró, alvèols de plàstic transparent i retractilat amb film plàstic corporatiu seguint la imatge exterior del packaging de la seva línia d’envasos per a fruita fresca dissenyada per Schell / Disseny Integral. A l’interior, cistell de vímet tot recordant els sabors tradicionals, tal com descriu la llegenda a la part inferior del pack: “Els nostres experts fruticultors, en els seus camps certificats, al llarg d’un any de cures i atencions, aconsegueixen que les nostres pomes Fuji adquireixin a poc a poc, el sol, la rosada i la particular naturalesa del nostre país, rebent tots els elements necessaris per a la seva collita al punt òptim de maduració i sabor, la qual cosa ens permet diferenciar-les de les de qualsevol altra origen.”