Estand firal per a Ecogrup / Grup Empresarial de Compres d’Hostaleria.

Disseny de l’estand, fullet i Roll Ups.