Publicitat en OPIS urbans de Lleida, rotatius, per a armaris d’HUBELSA.