OpenNatur / Catàlegs corporatius

Projecte iniciat amb el Naming, la Imatge Corporativa, la Web i la Botiga Electrónica, i implantació completa, així com una sèrie de catàlegs i Roll Up’s per a fires i convencions. Pots veure la mostra dels catàlegs aquí: General 01 Anthonatur General 02 Tripol Almendro Tripol General www.opennatur.com

Fas Gencat 10 anys

Maletí corporatiu per a celebrar el 10è aniversari del Conveni entre les FAS (Forces Armades) i la Generalitat de Catalunya. Edició artesanal de maletins fabricats per Shalom Taller de Lleida i una versió amb tapes de cartó ondulat i un llaç platejat. Quatre carpetes internes, dues a cada banda de les tapel del maletí, amb…