BARQUETA NUFRI / Per a pomes Fuji del país

Barqueta per a pomes Fuji de NUFRI, empresa líder en producció, importació, comercialització, conservació i transformació de fruita fresca. D’un quilogram de pes aproximadament i per a quatre peces de producció pròpia. De cartró, alvèols de plàstic transparent i retractilat amb film plàstic corporatiu seguint la imatge exterior del packaging de la seva línia d’envasos…

CERIMA Cherries

Packaging de CERIMA Cherries per a cireres d’exportació. Envàs tipus francès amb tapa, imprès amb masterflex. El disseny es basa en la predominança poc freqüent del blanc de fons, el folrat de tota la superfície visible per un mosaic de siluetes de cireres dobles com al logo marca i unes disposicions naturals de cireres en…